Fr

 

 

Adres: Zeestraat 93  4761HH  Zevenbergen (NL)               Tel.: +31 (0) 168324969                 Mob. +31 (0) 618763763                  KvKnr 64976041

 

 

 

 

Adres: Zeestraat 93  4761HH  Zevenbergen (NL)               Tel.: +31 (0) 168324969                 Mob. +31 (0) 618763763

 

 

DWAT is een onafhankelijk ingenieursbureau gespecialiseerd in advisering van bouwproducten toegepast in de buiten- en binnenschil van alle typen gebouwen. Gelet op de nieuwe richtlijnen inzake Energieprestatie gaat de komende jaren een beroep gedaan worden op de kenniscombinatie van (gecertificeerde) bouwproducten toegepast conform de (Europese) regelgeving in (energiezuinige) bouwwerken. Omdat ook een nog groter deel van de verantwoordelijkheid naar de aannemer verschoven zal gaan worden zal de theorie ook in de praktijk gebracht moeten worden. De kennis en ervaring, zowel theoretisch als praktisch stelt DWAT in staat snel en flexibel in te spelen op deze ontwikkelingen. Diverse producenten maken reeds gebruik van onze > 25-jarige kennis en ervaring en worden door DWAT ondersteund bij het bewerken van de markt, zowel technisch als commercieel. En dat als onafhankelijk klankbord, waarbij we niet schromen onze visie op uw specifieke situatie te geven!

 

Zoekt u een pragmatische oplossing voor uw ‘probleem’, neem contact op en we reageren zo snel mogelijk. Voor een juiste benadering vragen we u uw dan wel het ‘probleem’ zo duidelijk mogelijk te omschrijven.

 

Deze site geeft u een idee hoe wij omgaan met typische bouwdelen als platte en hellende daken, gesloten of open gevels, vloeren en binnenwanden, ook in speciale en complexe gebouwvormen. Ook kunnen we u adviseren op gebied van verbeteren van de Energieprestatie (Energielabel) en verzorgen we EPA Maatwerkadvies. Geen woorden maar daden mag u van DWAT verwachten als onafhankelijke, oprechte en discrete gesprekspartner.

 

 

 

DWAT